Internationaal transportbedrijf Janssen mbH
Rotenberg 1
26683 Saterland
Duitsland

Vertegenwoordigd door:
Nataliya Janssen, Manager

Set-ID: VAN 259423657
btw nummer : 56 / 203/ 05259
Oldenburg HRB 202343

Hoofdkantoor van de GmbH: 26683 Saterland

Verantwoordelijk voor de inhoud na § 55 Buikspieren. 2 RStV:
Nataliya Janssen

 

Disclaimer van aansprakelijkheid:

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van deze pagina's zijn gemaakt met grote zorg. Voor de juistheid, We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud compleet of up-to-date is. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 Paragraaf 1 van de Duitse telemediawet (TMG) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetgeving. Naar §§ 8 naar 10 Als dienstverlener zijn wij echter niet jegens TMG verplicht, om verzonden of opgeslagen informatie van derden of om onderzoeksomstandigheden te controleren, die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie onder de algemene wetgeving blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat we kennis krijgen van een specifieke wettelijke overtreding. Zodra we ons bewust worden van dergelijke wettelijke overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze service bevat links naar websites van derden, wij hebben geen invloed op hun inhoud. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden op het moment dat ze werden gelinkt gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Er is geen illegale inhoud gevonden op het moment dat de link werd gemaakt. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Als we ons bewust worden van juridische overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina's gemaakt door de websitebeheerder zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De reproductie, Machinale bewerking, Voor distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker vereist. Schepper. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de operator is gemaakt, de auteursrechten van derden worden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht opmerken, we vragen om een ​​bijbehorende hint. Als we ons bewust worden van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming (DSGVO)

De exploitant van deze site (hierna te noemen "aanbieder"), neem de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Onze website kan in de regel worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover persoonlijke gegevens op onze website (bijvoorbeeld, naam, Adres of e-mailadressen) worden verzameld, dit wordt gedaan, zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen hierop, die gegevensoverdracht op internet (z.B. bij communicatie via e-mail) Heeft mogelijk beveiligingslekken. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt de Art, de omvang en het doel van de gegevens die we verzamelen, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens, (hierna aangeduid als "gegevens") informeren.

Bovendien informeert deze gegevensbeschermingsverklaring de betrokkenen over de rechten waarop ze binnen onze website en de websites die daarmee verbonden zijn, toekomen, Functies en inhoud, evenals externe websites, zoals. onze sociale media, Youtube, Vimeo enz. verlicht.

 1. Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van de websites (In het volgende worden de betrokkenen gezamenlijk aangeduid als 'gebruikers').

 1. Terminologie

Onze websites worden in de aangifte "websites" genoemd. Gedetailleerde informatie over de terminologie vindt u in Pos. 6 van deze Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Soorten gegevens die worden verzameld en verwerkt:

- inventarisgegevens (z.B., Namen, Adressen).
- Contact details (z.B., E-mail, Telefoonnummers).
- inhoudsgegevens (z.B., Tekst invoer, Foto's, Videos).
- gebruiksgegevens (z.B., bezochte websites, Interesse in inhoud, Toegangstijden).
- meta / communicatiegegevens (z.B., Apparaat informatie, IP-adressen)

 1. Doel van de verwerking

- Verstrekking van het online aanbod, zijn functies en inhoud.
- Beantwoorden van contactvragen en communiceren met gebruikers.
- Veiligheidsmaatregelen.
- Bereikmeting / marketing

 1. Bescherming van de verzamelde gegevens

We maken gebruik van tal van technische en organisatorische maatregelen, om een ​​zo volledig mogelijke bescherming te garanderen van de persoonsgegevens die via ons online aanbod worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om dit te doen, persoonsgegevens ook op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons doorgeven.

 1. definities

Deze gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de terminologie, die volgens de Europese richtlijnen- en toezichthouders bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO) zijn gebruikt. Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Om hiervoor te zorgen, we willen de gebruikte termen vooraf graag uitleggen.

We gebruiken de volgende termen in deze gegevensbeschermingsverklaring:

 1. een) persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie, verwijst naar een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene") Respectievelijk. Een natuurlijk persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, het directe of indirecte, in het bijzonder door middel van toekenning aan een identificator zoals een naam, naar een identificatienummer, naar locatiegegevens, naar een online-ID of naar een of meer speciale functies, de uitdrukking van het fysieke, fysiologisch, genetisch, mentaal, economisch, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon, kan worden geïdentificeerd.

 1. b) getroffen persoon

Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 1. c) verwerken

Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, de vangst, de organisatie, het bestellen, de opslag, de aanpassing of verandering, voorlezen, polling, het gebruik, openbaarmaking door verzending, Distributie of een andere vorm van levering, de vergelijking of de link, de beperking, de verwijdering of de vernietiging.

 1. d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel, beperken hun toekomstige verwerking.

 1. e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat, dat deze persoonsgegevens worden gebruikt, over bepaalde persoonlijke aspecten, die betrekking hebben op een natuurlijk persoon, beoordelen, vooral, over aspecten die verband houden met werkprestaties, economische situatie, Gezondheid, Persoonlijke voorkeuren, Interesses, betrouwbaarheid, gedrag, Om de verblijfplaats of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 1. f) Pseudonymisierung

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier, waaraan de persoonsgegevens niet meer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen, welke garantie?, dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 1. g) Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, Gezag, Instelling of andere instantie, die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Zijn de doeleinden en middelen van deze verwerking gespecificeerd door het Unierecht of het recht van de lidstaten?, op deze manier kan de verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden geregeld in overeenstemming met het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

 1. h) Verwerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon legal, Gezag, Instelling of andere instantie, die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

 1. ik) ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon legal, Gezag, Instelling of andere instantie, de persoonsgegevens worden bekendgemaakt, onafhankelijk van, of het nu een derde partij is of niet. autoriteiten, die persoonsgegevens mogen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoek volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, ze worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 1. j) Derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, Gezag, Instelling of andere instantie dan de betrokkene, de verantwoordelijke persoon, de verwerker en de personen, die bevoegd zijn onder directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, de persoonsgegevens verwerken.

 1. k) toestemming

Toestemming is elke vrijwillige intentieverklaring die door de betrokkene op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig wordt gegeven in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende actie voor het specifieke geval, waarmee de betrokkene aangeeft, dat ze akkoord gaat met de verwerking van haar persoonlijke gegevens.

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming:

Nataliya Janssen
Rotenberg 1
26683 Saterland
Tel.: +49 (0) 4955 / 99 76 700
E-mail: info@itj-gmbh.de

 

 1. Cookies

We gebruiken cookies voor ons online aanbod. Cookies zijn tekstbestanden, die zijn gearchiveerd en opgeslagen op een computersysteem via een internetbrowser.

Sommige van onze websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Hiervoor worden cookies gebruikt, ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die zijn opgeslagen op uw computer en opgeslagen door uw browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". U zult achter komen

Wordt automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen, totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat, Uw browser de volgende keer dat u hem bezoekt

herkennen.

U kunt uw browser op deze manier instellen, dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en

Sta cookies alleen in individuele gevallen toe, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen

sluit cookies uit en activeer het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies.

Wanneer u ons online aanbod oproept, wordt u in een pop-upvenster geïnformeerd over de cookies en kunt u het gebruik ervan deactiveren of toestaan.

Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit kan in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, Het is mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

 1. Verzameling van algemene gegevens (Log fies) en informatie

Elke keer dat ons online aanbod wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem, verzamelen we een reeks algemene gegevens en informatie.

Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De

 1. Gebruikte browsertypen en -versies
 2. Het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem
 3. De website, van waaruit een toegangssysteem ons online aanbod bereikt (zogenaamde verwijzers)
 4. Subwebsites, die worden beheerd via een toegangssysteem op onze website, De datum en tijd van toegang tot de website
 5. een internetprotocoladres (IP adres)
 6. De internetprovider van het toegangssysteem en
 7. Andere vergelijkbare gegevens en informatie, die dienen om gevaar af te wenden bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij als exploitant geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig, een

 1. om de inhoud van onze website correct weer te geven,
 2. om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren,
 3. om de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en
 4. om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval.

Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds door de exploitant statistisch geëvalueerd en ook met het doel deze te evalueren, om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten, om uiteindelijk te zorgen voor een optimaal niveau van bescherming van de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

 1. Hosting

De hostingservices die we gebruiken, dienen om de volgende services te bieden: Infrastructuur- en platformdiensten, Rekencapaciteit, Opslagruimte en databaseservices, Beveiligingsdiensten en technisch onderhoud, die we gebruiken voor het uitvoeren van dit online aanbod.

Hier verwerken we, of. onze hostingprovider, de Strato AG in Berlijn, Inventarisgegevens, contact details, Inhoudsgegevens, Contractgegevens, Gebruiksgegevens, Meta- en communicatiegegevens van klanten, Geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen bij een efficiënte en veilige levering van dit online aanbod in overeenstemming met:. Kunst. 6 Buikspieren. 1 verlicht. f DSGVO i.V.m. Kunst. 28 DSGVO (Afsluiten van een orderverwerkingscontract).

 1. Diensten

We verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van onze contractuele diensten.

Hier verwerken we voorraadgegevens (z.B., Stamgegevens klant, zoals namen of adressen), contact details (z.B., E-mail, Telefoonnummers), Inhoudsgegevens zoals:, Tekst invoer, Contractgegevens (z.B., Onderwerp van het contract).

In principe verwerken wij geen bijzondere categorieën persoonsgegevens, tenzij deze onderdeel zijn van een opdrachtverwerking. Onze klanten behoren tot de getroffenen, Geïnteresseerde partijen en hun klanten, Gebruikers, Websitebezoekers of medewerkers evenals derden. Het doel van de verwerking is het leveren van contractuele diensten en onze klantenservice.

De wettelijke basis voor het verwerken van resultaten uit Art. 6 Buikspieren. 1 verlicht. b DSGVO (contractuele diensten), Kunst. 6 Buikspieren. 1 verlicht. f DSGVO (Analyse, Statistieken, optimalisatie, Veiligheidsmaatregelen). Wij verwerken gegevens, die nodig zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de contractuele diensten en die de noodzaak van hun specificatie aangeven. Openbaarmaking aan externe partijen vindt alleen plaats, als het nodig is in het kader van een bestelling. Bij het verwerken van de aan ons verstrekte gegevens in het kader van een bestelling, handelen wij in overeenstemming met de instructies van de klant en de wettelijke vereisten voor de verwerking van de bestelling in overeenstemming met. Kunst. 28 AVG en verwerk de gegevens niet aan iemand anders, als de doeleinden van de bestelling:.

We verwijderen de gegevens nadat de wettelijke garantie is verlopen- en vergelijkbare verplichtingen. De noodzaak om de gegevens op te slaan wordt elke drie jaar herzien; In het geval van de wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan (6 J, edelsteen. § 257 Buikspieren. 1 HGB, 10 J, edelsteen. § 147 Buikspieren. 1 NAAR DE). In het geval van gegevens, die aan ons zijn bekendgemaakt als onderdeel van een bestelling door de klant, we verwijderen de gegevens volgens de specificaties van de bestelling, eigenlijk na het einde van de bestelling.

 

 1. Contact Formulier

 

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, uw gegevens worden overgenomen uit de

Aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt met het oog op de verwerking van de

Opvragen en bij ons opgeslagen bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

 1. Nieuwsbriefdata

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, we hebben een e-mailadres en informatie van je nodig, waarmee we kunnen beoordelen, dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De toestemming voor de opslag van de gegevens, U kunt het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, over de “Leveren”-Link naar nieuwsbrief.

 

 1. Reageerfunctie op ons online aanbod

Voor de reactiefunctie op deze pagina is naast uw reactie ook informatie nodig over het tijdstip waarop de reactie is gemaakt, Uw e-mailadres en, als je niet anoniem post, de gebruikersnaam die je hebt gekozen is opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen van de gebruikers op, schrijf de opmerkingen. Omdat we reacties op onze site niet controleren voordat ze worden geactiveerd, we hebben deze gegevens nodig, om op te kunnen treden tegen de auteur bij wetsovertredingen zoals beledigingen of propaganda.

De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zichzelf kon vrijspreken in het geval van een overtreding van de wet. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke openbaarmaking wettelijk vereist is of dient voor de juridische verdediging van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking.

 1. Abonnement op reacties op de blog

De opmerkingen die op de blog van de exploitant worden geplaatst, kunnen over het algemeen worden onderschreven door derden. In het bijzonder is er de mogelijkheid, dat een commentator zich abonneert op de reacties na zijn reactie op een specifieke blogpost.

Als een betrokkene de optie kiest, Abonneer op reacties, de verantwoordelijke voor de verwerking stuurt een automatische bevestigingsmail, om de dubbele opt-in procedure in te checken, of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres echt voor deze optie heeft gekozen. De optie om je te abonneren op reacties kan op elk moment worden beëindigd.

 1. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de periode, die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit wordt vereist door de Europese richtlijnen- en regelgevers of een andere wetgever in wet- of regelgeving, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, werd verstrekt.

Als het opslagdoel niet meer van toepassing is of als een van de Europese richtlijnen loopt- en de verordening of een andere verantwoordelijke wetgever, de persoonsgegevens worden routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 1. Rechten van de betrokkene
 • een) Recht op bevestiging

Iedere betrokkene heeft dat uit de Europese richtlijnen- en regelgevers verleend recht, om bevestiging te vragen van de verantwoordelijke voor de verwerking, of persoonsgegevens over hen worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op informatie

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft dat uit de Europese richtlijnen- en regelgevers verleend recht, om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking. Het heeft ook Europese richtlijnen- en de regelgevende instantie heeft de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens, die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt, met name voor ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk de geplande duur, waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, als dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 Paragraaf 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Verder heeft de betrokkene recht op informatie, of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit de zaak is, de betrokkene heeft het recht om dit te doen, Om informatie te ontvangen over de juiste garanties in verband met de verzending.

Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op rectificatie

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft dat uit de Europese richtlijnen- en regelgevers verleend recht, om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te vragen. Verder heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op annulering (Recht om vergeten te worden)

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft dat uit de Europese richtlijnen- en regelgevers verleend recht, opeisen van de verantwoordelijke, dat de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet nodig is:

  • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt, waarvoor ze niet meer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in, waarop de verwerking volgens Art. 6 Buikspieren. 1 Letter a AVG of Art. 9 Buikspieren. 2 Brief a AVG gebaseerd, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • volgens Art. 21 Buikspieren. 1 DS-GVO bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of volgens Art. 21 Buikspieren. 2 DS-GVO bezwaar tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met Art. 8 Buikspieren. 1 AVG verzameld.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene verzoekt om verwijdering van persoonsgegevens, die worden opgeslagen door de online provider, wil beginnen, U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker regelt dit, dat aan het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt voldaan.

Zijn de persoonsgegevens openbaar gemaakt door ons en ons bedrijf, als verantwoordelijke in overeenstemming met Art. 17 Buikspieren. 1 AVG verplicht om persoonsgegevens te verwijderen, daarom nemen wij passende maatregelen, rekening houdend met de beschikbare techniek en de uitvoeringskosten, ook van technische aard, aan andere gegevensbeheerders, wie de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, erover informeren, dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonlijke gegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens van deze andere personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, voor zover de verwerking niet nodig is. De functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker regelt in individuele gevallen het nodige.

 • e) Recht op beperking van verwerking

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft dat uit de Europese richtlijnen- en regelgevers verleend recht, de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens, voor een lange tijd, waardoor de verantwoordelijke, om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, de betrokkene heeft ze echter nodig om ze te laten gelden, Uitoefening of verdediging van juridische claims.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met:. Kunst. 21 Buikspieren. 1 DS-GVO ingevoegd en nog niet vastgesteld, of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene verzoekt om beperking van persoonsgegevens, die bij ons zijn opgeslagen, wil vragen, U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker zorgt voor beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft dat uit de Europese richtlijnen- en regelgevers verleend recht, de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke ter beschikking zijn gesteld, in een gestructureerde, standaard en machineleesbaar formaat. Ze heeft ook het recht, deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder hinder door de verantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, inleveren, als de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met Art. 6 Buikspieren. 1 Letter a AVG of Art. 9 Buikspieren. 2 Letter a AVG of op een contract in overeenstemming met Art. 6 Buikspieren. 1 Letter b AVG is gebaseerd en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak, die in het algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag is, die is toegewezen aan de verantwoordelijke.

Bovendien, bij de uitoefening van hun recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met Art. 20 Buikspieren. 1 DS-GVO rechts, verkrijgen, dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

 • g) Recht van bezwaar

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft dat uit de Europese richtlijnen- en regelgevers verleend recht, om redenen, die voortvloeien uit hun specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, gebaseerd op kunst. 6 Buikspieren. 1 Letter e of f AVG vindt plaats, Bezwaar indienen. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De exploitant verwerkt de persoonsgegevens bij bezwaar niet meer, tenzij, we kunnen dwingende legitieme redenen voor de verwerking aantonen, de interesses, De rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren, of de verwerking dient de bewering, Uitoefening of verdediging van juridische claims.

Verwerkt de exploitant persoonsgegevens?, om direct mail te bedienen, dus de betrokkene heeft het recht, om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering, voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, wij zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht, om redenen, die voortvloeien uit hun specifieke situatie, tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die door de exploitant worden bewaard voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Art. 89 Buikspieren. 1 DS-GVO plaatsvinden, Bezwaar indienen, tenzij, Een dergelijke verwerking is noodzakelijk om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker. De betrokkene is ook vrij om dit te doen, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures, waar technische specificaties worden gebruikt.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft dat uit de Europese richtlijnen- en regelgevers verleend recht, niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing - inclusief profilering, die op haar rechtsgevolgen heeft of haar op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate beïnvloedt, op voorwaarde dat de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) op basis van Unie- of lidstaatwetgeving, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, toegestaan ​​is en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen of (3) gebeurt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Is de beslissing? (1) noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) het gebeurt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, wij nemen passende maatregelen, om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke te verkrijgen, gehoord over het uiten van het eigen standpunt en het aanvechten van de beslissing.

De betrokkene wil rechten doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • ik) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft dat uit de Europese richtlijnen- en regelgevers verleend recht, toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Gegevensbescherming in sollicitaties en in het sollicitatieproces

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afhandeling van het sollicitatieproces. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is dan vooral het geval, als een aanvrager de relevante aanvraagdocumenten langs elektronische weg ontvangt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, de verzonden gegevens worden opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst sluit met de sollicitant, de aanvraagdocumenten worden automatisch verwijderd twee maanden na bekendmaking van het afwijzingsbesluit, op voorwaarde dat het verwijderen niet in strijd is met andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld bewijslast in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van AddThis

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf AddThis geïntegreerd. AddThis is een zogenaamde bookmarking provider. De service maakt een vereenvoudigde bookmarking van websites mogelijk via knoppen. Door met de muis over de AddThis-component te bewegen of erop te klikken, verschijnt een lijst met bladwijzers- en deelservices worden weergegeven. AddThis is voorbij 15 Miljoenen websites in gebruik, en de knoppen zijn gebaseerd op de informatie van de werkmaatschappij 20 Wordt miljarden keren per jaar weergegeven.

AddThis wordt beheerd door AddThis, inclusief. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Wenen, zullen 22182, VS.

Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een AddThis-component is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt automatisch geactiveerd door de respectieve AddThis-component, Download gegevens van de website www.addthis.com. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt AddThis informatie over het bezoek en welke specifieke individuele pagina van deze website wordt gebruikt door het informatietechnologiesysteem dat door de betrokken persoon wordt gebruikt. AddThis ontvangt ook informatie over de van de internetprovider (ISP) toegewezen IP-adres van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt, het browsertype, de browsertaal, de website die voor onze website bezocht werd, de datum en tijd van uw bezoek aan onze website. AddThis gebruikt deze gegevens, om geanonimiseerde gebruikersprofielen te maken. De gegevens en informatie die op deze manier naar AddThis worden verzonden, stellen het AddThis-bedrijf zelf en de aan AddThis gelieerde bedrijven of haar partnerbedrijven in staat, om de bezoekers van de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te targeten met gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties.

AddThis geeft gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties weer op basis van een cookie die door het bedrijf is ingesteld. Deze cookie analyseert het individuele surfgedrag van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. De cookie slaat de bezoeken aan websites op die door het computersysteem zijn gedaan.

Betrokkene kan via onze website cookies plaatsen, zoals hierboven getoond, Voorkom dit op elk moment door een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en maak zo permanent bezwaar tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou dit ook voorkomen, dat AddThis een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door AddThis geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Betrokkene heeft ook de mogelijkheid, om permanent bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door AddThis. Hiervoor moet de betrokkene op de opt-out-knop klikken onder de link http://Druk op www.addthis.com/privacy/opt-out, die een opt-out-cookie instelt. De opt-out-cookie ingesteld met het bezwaar the, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies na bezwaar uit het systeem van de betrokkene worden verwijderd, de betrokkene moet de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Met het instellen van de opt-out-cookie is er echter de mogelijkheid, dat de website van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig kan worden gebruikt door de betrokkene.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van AddThis zijn te vinden op http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy is toegankelijk.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van etracker

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf etracker geïntegreerd. Etracker is een webanalyseservice. Webanalyse is het onderzoek, Verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van websitebezoekers. Een webanalysedienst verzamelt er onder meer gegevens over, Van welke website een betrokkene op een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), Welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en voor een kosten-batenanalyse van internetadvertenties.

Etracker GmbH is de werkmaatschappij van etracker, Eerste Brunnenstrae 1, 20459 Hamburg, Duitsland.

Etracker plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat zijn cookies?, is hierboven al uitgelegd. Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een etracker-component is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt automatisch geactiveerd door de respectieve etracker-component, Marketinggegevens- en om optimalisatiedoeleinden door te geven aan etracker. Als onderdeel van dit technische proces verwerft etracker kennis van gegevens, die vervolgens worden gebruikt om pseudonieme gebruiksprofielen te maken. De op deze manier verkregen gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene te analyseren, die toegang heeft tot de website van de verantwoordelijke voor de verwerking en zal zijn met als doel:, om de website te verbeteren en te optimaliseren, geëvalueerd. De gegevens die via de etracker-component worden verzameld, worden niet gebruikt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, de betrokkene identificeren. Deze gegevens worden niet gecombineerd met persoonsgegevens of met andere gegevens, die hetzelfde pseudoniem bevatten, samengevoegd.

Betrokkene kan via onze website cookies plaatsen, zoals hierboven getoond, Voorkom dit op elk moment door een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en maak zo permanent bezwaar tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou dit ook voorkomen, die etracker plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door etracker geplaatste cookies op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid, een registratie van de gegevens die door de etracker-cookie worden gegenereerd, om bezwaar te maken tegen gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door etracker en om dergelijke te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokken persoon op de knop Cookie instellen onder de link http . klikken://www.etracker.de/privacy?druk op et = V23Jbb, die een opt-out-cookie instelt. De opt-out-cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies na bezwaar uit het systeem van de betrokkene worden verwijderd, de betrokkene moet de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Met het instellen van de opt-out-cookie is er echter de mogelijkheid, dat de website van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig kan worden gebruikt door de betrokkene.

De actuele gegevensbeschermingsvoorschriften van etracker vindt u op https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

 

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op internet wordt beheerd, een online gemeenschap, waarmee gebruikers dit meestal kunnen doen, om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat dit te doen, persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker manier, Menlo park, DAT 94025, VS. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:, als een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, sterven Facebook Ierland Ltd., 4 Grand Canal Plein, Haven van Grand Canal, Dublin 2, Ierland.

Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) was geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt automatisch geactiveerd door de respectieve Facebook-component, download een weergave van de bijbehorende Facebook-component van Facebook. Een compleet overzicht van alle Facebook plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale = de_DE. Facebook wordt hiervan op de hoogte als onderdeel van dit technische proces, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook, herkent Facebook telkens wanneer onze website wordt bezocht door de betrokken persoon en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokken persoon door Facebook. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen drukt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of de betrokkene maakt een opmerking, Facebook wijst deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook krijgt dan altijd informatie hierover via de Facebook-component, dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene is ingelogd op Facebook terwijl hij onze website bezoekt; dit gebeurt onafhankelijk hiervan, of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, dit kan de overdracht voorkomen, dat ze uitlogt van haar Facebook-account voordat ze onze website bezoekt.

Het gegevensbeleid gepubliceerd door Facebook, onder https://de-de.facebook.com/about/privacy/ is beschikbaar, geeft informatie over het onderzoek, Verwerking en gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Daar wordt het ook uitgelegd, welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Er zijn ook verschillende toepassingen beschikbaar, die het mogelijk maken, om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen worden gebruikt door de betrokkene, om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

De verwerkingsverantwoordelijke heeft Google AdSense geïntegreerd op deze website. Google AdSense is een online dienst, waardoor het plaatsen van advertenties op sites van derden mogelijk wordt gemaakt. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme, die de advertenties selecteert die worden weergegeven op sites van derden om overeen te komen met de inhoud van de respectieve site van derden. Google AdSense maakt op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door individuele gebruikersprofielen te genereren.

De werkmaatschappij van de Google AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amfitheater Pkwy, Berg uitzicht, DAT 94043-1351, VS.

Het doel van de Google AdSense-component is om advertenties op onze website te integreren. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat zijn cookies?, is hierboven al uitgelegd. Wanneer de cookie is ingesteld, zal Alphabet Inc. maakt een analyse van het gebruik van onze website mogelijk. Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt automatisch geactiveerd door de respectieve Google AdSense-component, Gegevens ten behoeve van online adverteren en facturering van commissies aan Alphabet Inc. inleveren. Als onderdeel van dit technische proces heeft Alphabet Inc. Kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die van Alphabet Inc. serveren onder andere, Begrijp de herkomst van de bezoekers en klikken en schakel vervolgens commissieverrekeningen in.

Betrokkene kan via onze website cookies plaatsen, zoals hierboven getoond, Voorkom dit op elk moment door een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en maak zo permanent bezwaar tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou dit ook voorkomen, dat alfabet Inc. plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast is een Alphabet Inc. Reeds geplaatste cookies kunnen op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding, die is ingesloten in webpagina's, om logbestandregistratie en logbestandanalyse in te schakelen, waarmee een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Met behulp van de ingebouwde trackingpixel, Alphabet Inc. detecteren, of en wanneer een website is geopend door een betrokkene en op welke links is geklikt door de betrokkene. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van trackingpixels, de stroom bezoekers naar een website evalueren.

Google AdSense verzamelt persoonlijke gegevens en informatie, die ook het IP-adres bevat en nodig is voor het verzamelen en factureren van de weergegeven advertenties, een dobbelsteen Alfabet Inc. overgebracht naar de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Die Alphabet Inc. mag deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Google AdSense is beschikbaar onder deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ nader uitgelegd.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google Analytics-component op deze website (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het onderzoek, Verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van websitebezoekers. Een webanalysedienst verzamelt er onder meer gegevens over, Van welke website een betrokkene op een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), Welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en voor een kosten-batenanalyse van internetadvertenties.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amfitheater Pkwy, Berg uitzicht, DAT 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging voor webanalyse via Google Analytics “_gat._anonymizeIp”. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd, als onze website wordt bezocht vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere ondertekenaar van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om de bezoekersstroom naar onze website te analyseren. Google gebruikt hiervoor onder meer de verkregen gegevens en informatie, het gebruik van onze website evalueren, bestel voor ons online rapporten, die de activiteiten op onze website tonen, samengesteld, en om andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat zijn cookies?, is hierboven al uitgelegd. Met het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt automatisch geactiveerd door de respectieve Google Analytics-component, Om gegevens naar Google te verzenden met het oog op online analyse. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Google kennis van persoonlijke gegevens personal, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient, Begrijp de herkomst van de bezoekers en klikken en schakel vervolgens commissieverrekeningen in.

 1. Gegevensverzameling via cookies

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen, bijvoorbeeld de toegangstijd, de plaats, van waaruit de toegang afkomstig is en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene, gered. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens opgeslagen, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

Betrokkene kan cookies plaatsen via ons online aanbod, zoals hierboven getoond, Voorkom dit op elk moment door een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en maak zo permanent bezwaar tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou dit ook voorkomen, dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid, een registratie van de door Google Analytics gegenereerde gegevens, om bezwaar te maken tegen gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en om dergelijke te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on hebben onder de link https://Download en installeer tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript, dat er geen gegevens of informatie over websitebezoeken mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, de betrokkene moet de browser add-on opnieuw installeren, om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt gebruikt door de betrokkene of een andere persoon, wat te wijten is aan hun invloedssfeer, is verwijderd of gedeactiveerd, er is de mogelijkheid om de browser add-on opnieuw te installeren of te reactiveren.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics is beschikbaar onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ in meer detail uitgelegd.

 

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google+

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google+-knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op internet wordt beheerd, een online gemeenschap, waarmee gebruikers dit meestal kunnen doen, om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat dit te doen, persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder andere privéprofielen maken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amfitheater Pkwy, Berg uitzicht, DAT 94043-1351, VS.

Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt automatisch geactiveerd door de respectieve Google+-knop, download een weergave van de bijbehorende Google+ knop van Google. Google wordt hiervan op de hoogte als onderdeel van dit technische proces, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is te vinden op https://developers.google.com/+/ beschikbaar.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Google+, Google herkent elke keer dat onze website wordt bezocht door de betrokken persoon en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google+-knop en door Google toegewezen aan het respectieve Google+-account van de betrokkene.

Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen activeert en zo een Google+1-aanbeveling doet, Google wijst deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google +1-aanbeveling van de betrokkene op en stelt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Een Google +1-aanbeveling van de betrokkene op deze website wordt vervolgens samen met andere persoonlijke gegevens gebruikt, zoals de naam van het Google +1-account dat door de betrokkene wordt gebruikt en de foto die erin is opgeslagen in andere Google-services, bijvoorbeeld de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of elders, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Google kan dit ook, om het bezoek aan deze website te koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens stored. Google legt deze persoonlijke informatie ook vast met het doel, om de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google krijgt hier dan altijd informatie over via de Google+ button, dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene is ingelogd op Google+ terwijl hij onze website bezoekt; dit gebeurt onafhankelijk hiervan, of de betrokkene op de Google+ knop klikt of niet.

Als de betrokkene niet wil dat persoonsgegevens aan Google worden doorgegeven, dit kan een dergelijke overdracht voorkomen, dat ze uitlogt uit haar Google+ account voordat ze onze website oproept.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ is toegankelijk. Meer informatie van Google over de Google +1-knop vindt u op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice, waarmee adverteerders, om advertenties te plaatsen in de zoekresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google. Google AdWords stelt een adverteerder in staat, vooraf bepaalde trefwoorden definiëren keyword, waarmee pas dan een advertentie wordt getoond in de zoekmachineresultaten van Google, wanneer de gebruiker een trefwoord-relevant zoekresultaat oproept met de zoekmachine. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden op thematisch relevante websites verspreid.

De werkmaatschappij voor de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amfitheater Pkwy, Berg uitzicht, DAT 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om reclame te maken voor onze website door voor de interesse relevante advertenties te tonen op de websites van externe bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en door advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, een zogenaamde conversiecookie wordt door Google op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene opgeslagen. Wat zijn cookies?, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. De conversiecookie wordt gebruikt, als de cookie nog niet is verlopen, begrepen, of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje uit een online winkelsysteem, op onze website. Zowel wij als Google kunnen dit volgen via de conversiecookie, of een betrokkene, die onze website hebben bereikt via een AdWords-advertentie, gegenereerde verkoop, dat wil zeggen, een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden gebruikt door Google, om bezoekstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden weer door ons gebruikt, om het totale aantal gebruikers te bepalen, die via AdWords-advertenties aan ons zijn doorgegeven, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google, waarmee de betrokkene kon worden geïdentificeerd.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen, Bijvoorbeeld de websites die de betrokkene heeft bezocht, gered. Bij elk bezoek aan onze website worden daarom persoonsgegevens verzameld, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

Betrokkene kan via onze website cookies plaatsen, zoals hierboven getoond, Voorkom dit op elk moment door een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en maak zo permanent bezwaar tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou dit ook voorkomen, dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid, om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen van elk van de internetbrowsers die hij gebruikt en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ is toegankelijk.

 

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Jetpack voor WordPress

De controller heeft Jetpack geïntegreerd op deze website. Jetpack is een WordPress plug-in, die de exploitant van een website, die is gebaseerd op WordPress, biedt extra functies. Jetpack geeft de websitebeheerder onder andere een overzicht van de bezoekers van de site. Door het tonen van gerelateerde artikelen en publicaties of de mogelijkheid, Inhoud op de pagina delen, het is ook mogelijk om het aantal bezoekers te verhogen. Daarnaast zijn beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, zodat een website die Jetpack gebruikt beter beschermd is tegen brute force-aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van de afbeeldingen die op de website zijn geïntegreerd.

De werkmaatschappij van de Jetpack-plug-in voor WordPress is Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, DAT 94107, VS. De werkmaatschappij gebruikt de trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 Derde straat, San Francisco, DAT 94103, VS, een.

Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat zijn cookies?, is hierboven al uitgelegd. Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt geëxploiteerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Jetpack-component is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt automatisch geactiveerd door de respectieve Jetpack-component, Gegevens naar Automaticic verzenden voor analysedoeleinden. Automattic verwerft kennis van data als onderdeel van dit technische proces, die vervolgens worden gebruikt om een ​​overzicht van websitebezoeken te maken. De op deze manier verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene te analyseren, die toegang heeft tot de website van de verantwoordelijke voor de verwerking en zal zijn met als doel:, de website optimaliseren, geëvalueerd. De gegevens die via de Jetpack-component worden verzameld, worden niet gebruikt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, de betrokkene identificeren. De gegevens worden ook bekend gemaakt aan Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

Betrokkene kan via onze website cookies plaatsen, zoals hierboven getoond, Voorkom dit op elk moment door een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en maak zo permanent bezwaar tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou dit ook voorkomen, dat Automattic / Quantcast een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Automattic geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid, een opname van de gegenereerd door de Jetpack-cookie, om bezwaar te maken tegen gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website evenals de verwerking van deze gegevens door Automattic / Quantcast en om dergelijke te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene op de opt-out-knop klikken onder de link https://Druk op www.quantcast.com/opt-out/, die een opt-out-cookie instelt. De opt-out-cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies na bezwaar uit het systeem van de betrokkene worden verwijderd, de betrokkene moet de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Met het instellen van de opt-out-cookie is er echter de mogelijkheid, dat de website van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig kan worden gebruikt door de betrokkene.

De huidige gegevensbeschermingsvoorschriften van Automattic zijn beschikbaar op https://automattic.com/privacy/ beschikbaar. Het huidige privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/ beschikbaar.

 

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van LinkedIn

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van de LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk, waarmee gebruikers kunnen worden verbonden met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen worden gelegd. over- 400 Miljoenen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 Landen. Dit maakt LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is de LinkedIn Corporation, 2029 Uitzicht op de bergen van Stierlin Court, DAT 94043, VS. LinkedIn Ierland is voor gegevensbeschermingszaken buiten de VS, Problemen met het privacybeleid, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Elke keer dat u onze website bezoekt, die met een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in) Is voorzien, start dit onderdeel, dat de door de betrokkene gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de LinkedIn-component downloadt. Meer informatie over de LinkedIn plug-ins vindt u op https://developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces wordt LinkedIn zich hiervan bewust, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op LinkedIn, LinkedIn herkent elke keer dat onze website wordt bezocht door de betrokken persoon en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en toegewezen aan het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop drukt, LinkedIn wijst deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt hierover dan altijd informatie via de LinkedIn-component, dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene is ingelogd op LinkedIn terwijl hij onze website bezoekt; dit gebeurt onafhankelijk hiervan, of de betrokkene op de LinkedIn-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar LinkedIn wordt verzonden, dit kan de overdracht voorkomen, dat ze uitlogt van haar LinkedIn-account voordat ze onze website bezoekt.

LinkedIn biedt op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid, E-mailberichten, Afmelden voor sms-berichten en gerichte advertenties en advertentie-instellingen beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, Blauwe Kai, Dubbelklik, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kan instellen. Dergelijke cookies zijn te vinden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy kan worden afgewezen. De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van LinkedIn zijn beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy beschikbaar. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy beschikbaar.

 

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Shariff

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Shariff-component in ons online aanbod geïntegreerd. De Shariff-component biedt knoppen voor sociale media, die voldoen aan de gegevensbescherming. Shariff is ontwikkeld voor het Duitse computertijdschrift c't en is beschikbaar via GitHub, inclusief. gepubliceerd.

De componentontwikkelaar is GitHub, inclusief. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, DAT 94107, VS.

Meestal dragen de knopoplossingen van de sociale netwerken vervolgens persoonlijke gegevens over aan het respectieve sociale netwerk, wanneer een gebruiker een website bezoekt, waarin een social media button is geïntegreerd. Alleen dan worden persoonsgegevens doorgegeven aan sociale netwerken wanneer de Shariff-component wordt gebruikt, wanneer de bezoeker van een website actief op een van de social media buttons drukt. Meer informatie over de Shariff-componenten is beschikbaar in het computertijdschrift c't op http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Het gebruik van de Shariff-component heeft het doel:, om de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website te beschermen en ons tegelijkertijd in staat te stellen, om een ​​knopoplossing voor sociale netwerken op deze website te integreren.

Meer informatie en de huidige gegevensbeschermingsregels van GitHub zijn te vinden op https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

 

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Xing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Xing geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk, waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. De individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel van zichzelf maken op Xing. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures publiceren op Xing.

De werkmaatschappij van Xing is XING SE, Dammtorstrae 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van ons online aanbod wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) was geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt automatisch geactiveerd door de respectieve Xing-component, download een weergave van de corresponderende Xing-component van Xing. Meer informatie over de Xing plug-ins vindt u op https://dev.xing.com/plugins. Xing wordt zich hiervan bewust als onderdeel van dit technische proces, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Xing, Xing herkent elke keer dat ons online aanbod wordt geopend door de betrokken persoon en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en toegewezen aan de respectieve Xing-account van de betrokken persoon door Xing. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Xing-knoppen drukt, bijvoorbeeld de knop "Delen", Xing wijst deze informatie toe aan het persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Xing ontvangt hierover altijd informatie via de Xing-component, dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene is ingelogd bij Xing terwijl hij onze website bezoekt; dit gebeurt onafhankelijk hiervan, of de betrokkene op de Xing-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Xing . wordt doorgegeven, dit kan de overdracht voorkomen, dat ze uitlogt uit haar Xing-account voordat ze onze website oproept.

De gegevensbeschermingsvoorschriften gepubliceerd door Xing, onder https://www.xing.com/privacy zijn beschikbaar, informatie verstrekken over het onderzoek, Verwerking en gebruik van persoonsgegevens door Xing. Xing heeft ook https://www.xing.com/app/share?op = data_protection Gegevensbeschermingsinformatie voor de XING-deelknop gepubliceerd.

 

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

We hebben componenten van YouTube in ons online aanbod geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal, dat video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen en dat andere gebruikers ze gratis kunnen bekijken, Beoordeling en commentaar hierop is mogelijk. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, daarom beide complete film- en televisie-uitzendingen, maar ook muziekvideo's, Trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt zijn toegankelijk via het internetportaal.

YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue., San Bruno, DAT 94066, VS. Sterven YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amfitheater Pkwy, Berg uitzicht, DAT 94043-1351, VS.

Elke keer dat u een van de afzonderlijke pagina's van ons online aanbod bezoekt, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een YouTube-component (Youtube video) was geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt automatisch geactiveerd door de respectieve YouTube-component, download een weergave van de bijbehorende YouTube-component van YouTube. Meer informatie op YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/ is toegankelijk. Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google hiervan op de hoogte, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op YouTube, herkent YouTube door een subpagina op te roepen, die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google krijgen dan altijd informatie hierover via de YouTube-component, dat de betrokkene ons online aanbod heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op YouTube als hij onze website bezoekt; dit gebeurt onafhankelijk hiervan, of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, dit kan de overdracht voorkomen, dat ze uitlogt bij haar YouTube-account voordat ze onze website bezoekt.

De gegevensbeschermingsvoorschriften gepubliceerd door YouTube, onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ zijn beschikbaar, informatie verstrekken over het onderzoek, Verwerking en gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.

 

 1. Rechtsgrondslag voor verwerking

Kunst. 6 Ik heb aangestoken. a AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen, waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Is de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract?, wiens contractpartij de betrokkene is, verplicht, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen, die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van enige andere dienst of tegenprestatie, de verwerking is gebaseerd op Art. 6 Ik heb aangestoken. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het nakomen van belastingverplichtingen, de verwerking is gebaseerd op Art. 6 Ik heb aangestoken. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken, om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn, als een bezoeker gewond zou raken in ons bedrijf en zijn naam als gevolg daarvan, zijn leeftijd, zijn ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, zou moeten worden doorgegeven aan een ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 Ik heb aangestoken. d DS-GVO beruhen. Uiteindelijk kunnen verwerkingen gebaseerd zijn op Art. 6 Ik heb aangestoken. f AVG. Verwerkingshandelingen zijn gebaseerd op deze rechtsgrond, die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, als de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te waarborgen safeguard, op voorwaarde dat de belangen, Fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren niet. Het is ons daarom in het bijzonder toegestaan ​​om dergelijke verwerkingen uit te voeren, omdat ze speciaal zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband nam hij het standpunt in, dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen, als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

 

 1. Gerechtvaardigde belangen bij verwerking, die worden achtervolgd door de verantwoordelijke persoon of een derde partij third

Is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op artikelen 6 Ik heb aangestoken. f AVG is ons legitieme belang bij het uitvoeren van onze activiteiten in het belang van al onze medewerkers.

 

 1. Looptijd, waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na de deadline worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor contractuitvoering of contractinitiatie.

 

 1. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens

Vereiste voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene, de persoonlijke gegevens verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

We leggen het je uit, dat het verstrekken van persoonsgegevens mede wettelijk verplicht is (z.B. Fiscale regelgeving) of uit contractuele bepalingen (z.B. Informatie over de contractpartner) kan leiden. Soms kan het nodig zijn om een ​​contract af te sluiten, dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken, wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens zou leiden tot, dat het contract niet met de betrokkene kon worden gesloten. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal dit op verzoek aan de betrokkene uitleggen, of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van een contract, of er een verplichting is, de persoonlijke gegevens verstrekken, en de gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens.

 

 1. SSL-codering

Deze site gebruikt vertrouwelijke inhoud om veiligheidsredenen en om de overdracht te beschermen, zoals vragen, die u naar ons stuurt als de site-operator, SSL-codering. Hieraan herken je een versleutelde verbinding, dat de adresregel van de browser van “http://” Aan “https://” wijzigingen en het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens?, die u aan ons doorgeeft, kan niet worden gelezen door derden.

 1. Recht op informatie, verwijdering, Blokkeren

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, evenals een recht op correctie, Blokkeren of verwijderen van deze gegevens. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

 1. Tegenstrijdige reclamemails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagde reclame- en voorlichtingsmaterialen. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam e-mails, vooraan.

 

Die: https://www.e-recht24.de